Ban lãnh đạo công ty CONSTREXIM J.S.C kính chúc toàn thể Quý khách hàng, các cổ đông cùng toàn thể CBCNV và gia quyến một năm mới:
“SỨC KHỎE – BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC”

Chia sẻ bài viết !