Trong quá trình hoạt động CONSTREXIM SAI GON J.S.C đã nhận được nhiều bằng khen của Bộ Xây dựng và Chính phủ.
– Huân chương lao động hạng 3 của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2006.
– Bộ Xây dựng tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Xây dựng năm 2006.
– TOP 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam VNR 500.