Sản xuất kinh doanh

Sản xuất kinh doanh

Năm 2008, với xu hướng thay thế dần các sản phẩm đất nung, Constrexim Sài Gòn JSC đã đưa vào hoạt...

Hoạt động thi công xây lắp

Hoạt động thi công xây lắp

Với kinh nghiệm trên 20 năm trong lĩnh vực xây lắp công trình và dân dụng, cùng đội ngũ cán bộ...

Liên doanh – Đầu tư tài chính

Liên doanh – Đầu tư tài chính

Với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính CONSTREXIM SAIGON J.S.C đã tham gia đầu tư trong các lĩnh vực...

Thương mại – Xuất nhập khẩu

Thương mại – Xuất nhập khẩu

Với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu – thương mại CONSTREXIM...