• Với kinh nghiệm và tiềm lực tài chính CONSTREXIM SAIGON J.S.C đã tham gia đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tài chính.
  • Tham gia liên doanh và thành lập Công ty TNHH Xi Măng Bửu Long, Công ty xi măng Phú Sơn (Ninh Bình).
  • Tham gia đầu tư tài chính vào các công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu dựng, vận chuyển đường biển.

Liên doanh - Đầu tư tài chính

Liên doanh - Đầu tư tài chính_1