• Xuất nhập khẩu kinh doanh thiết bị, nguyên vật liệu xây dựng và các loại hàng hóa khác.
  • Dịch vụ giao nhận, vận chuyển, đóng gói hàng hóa.
  • Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi các công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cơ điện lạnh.
  • Tư vấn xây dựng, thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình.
  • Đầu tư kinh doanh địa ốc, hạ tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất.
  • Sản xuất công nghiệp vật liệu xây dựng.
  • Đầu tư tài chánh vào các doanh nghiệp.
  • Đào tạo, xuất khẩu lao động, công nhân kỹ thuật.
  • Kinh doanh vận tải tàu biển.